TROUBADOUR? DE LINK TUSSEN VERLEDEN EN HEDEN

Een troubadour is van oorsprong een middeleeuwse kunstenaar, vooral begaafd als muzikant-dichter. Troubadours componeerden liederen en droegen die voor. Hierbij begeleidden ze zichzelf op een muziekinstrument, vaak een snaarinstrument. Het waren echte reizigers. Ze trokken van dorp tot dorp en brachten allerlei nieuwtjes mee.

Ga eens met me mee op een denkbeeldige tijdreis. Je leeft in het jaar 1205. Er zijn geen smartphones en sociale media. De telefoon is nog niet uitgevonden en de briefpost staat nog niet helemaal op punt. De kans dat je kan schrijven of lezen is ook eerder klein. Reizen is een luxe. Er zijn geen vliegtuigen, auto’s of treinen. Je beseft maar half wat er in de wereld gebeurt. En dan komt er een troubadour naar jouw dorp. Zo blijf je toch op de hoogte van wat er allemaal gaande is in de wereld. De troubadours inspireren jou door verhalen te vertellen uit andere dorpen. Ze geven je een andere bril om naar jouw wereld te kijken: kijk er bestaat ook iets anders! 

Kom nu terug met mij naar het jaar 2022, de 21 ste eeuw. Er zijn nog nooit zoveel mogelijkheden geweest om contact te onderhouden met de buitenwereld. En reizen is lang niet meer voor de happy few. De meeste mensen kunnen lezen en schrijven en er is zoveel informatie beschikbaar. Tegelijkertijd staan we als mensheid voor grote uitdagingen; stijgende energieprijzen, oorlog, armoede. Dagelijks worden we geconfronteerd met zware verhalen. Het lijkt een strijd die we niet kunnen winnen. 

De (mobiele) rustplekjes bieden een alternatief. Beperkende verhalen worden doorbroken. Via verhalen kom je in aanraking met nieuwe mogelijkheden!