Elk rustplekje is bijzonder:-)
Maar soms is er nood aan een andere, bijzondere aanpak.
Bijvoorbeeld: één op één contact. Of in kleinere groepen.
Ik denk aan scholen, waar ik werk met kinderen met een bepaalde zorgnood.
En dat zijn er steeds meer … in deze drukke wereld, snakken kinderen naar rust.
Die rust kan soms onvoldoende worden aangeboden. Natuurlijk, deze Westerse wereld is niet gemaakt om tot rust te komen… daarom draag ik graag mijn steentje bij!

Ik zie vaak dat drukkere kinderen in mijn bus heel stil worden. Of dat kinderen die wat banger zijn, durven te praten. Ze kijken verwonderd om zich heen en vragen om terug te komen. Elke (groeps)druk is afwezig, in de verhalenbus moet je niets!

Het gaat mij dus voornamelijk om het ont-prikkelen van kinderen, zodat ze uiteindelijk tot een vernieuwd zelfvertrouwen komen.
Ik heb een bijzondere band met kinderen die angstig zijn. Ook heb ik veel ervaring met ADHD en autisme.

Op scholen kom ik langs in pauzemomenten, ook tijdens de lesuren kunnen kinderen even tot bij mij komen.

Manier van werken:
– éen op éen
– of in kleine groepen
– Elk verhaal duurt gemiddeld één kwartier. De duur valt echter af te stemmen op de mogelijkheden van de groep.
– Ik vertel een verhaal
– Of ik verzin, samen met het kind een verhaal, dat hem/haar vooruit helpt met zijn/haar uitdaging (bv angst)
– De thema’s zijn bespreekbaar maar hebben één gemeenschappelijke deler: rust brengen.

Voor scholen en instellingen hanteer ik andere prijzen. Ik doe ook vaak gratis proefprojecten. Gelieve me te contacteren hiervoor.

Rosa: thema verlichten/hoop. Voor kinderen met angst of grote pijnen.

Ama: marionet thema liefde/vriendschap. Zij lost conflicten op.